เรื่องต้องรู้สำหรับนักลงทุนมือใหม่ 3: กฎ 72 – เงินโต 2 เท่าต้องใช้เวลากี่ปี

Rule 72 : How long does it take to double your investment?

วิธีคำนวณว่าเงินที่ลงทุนจะเติบโตเป็น 2 เท่าต้องใช้เวลากี่ปีง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขทางการเงิน หรือสูตรทางการเงิน