ลงทุนในหุ้นที่ให้ปันผลหรือไม่ปันผลดีนะ?

Should I invest in dividend stock or non-dividend stock?

หลายคนอาจไม่แน่ใจว่าจะลงทุนในหุ้นที่ปันผลหรือไม่ปันผลดี ทั้ง 2 แบบแตกต่างกันอย่างไร มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร พบกันได้ในวิดีโอค่ะ เราจะแชร์มุมมองของเราและทีมเรื่องนี้ในวิดีโอด้วย!