ธรรมชาติของตลาดหุ้นที่คุณควรรู้ (ตอนที่ 2)

Basics You Should Know About Stock Market (Part 2)

เมื่อเรารู้แล้วว่าตลาดหุ้นเป็นตลาดที่ไว้ซื้อขายความเป็นเจ้าของกิจการ  ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดก็เกิดจากการมีคนอยากซื้อหรือขายหุ้นที่ราคาต่างๆ  มันเป็นเหมือนผลรวมของทัศนคติของทุกคนที่มีต่อหุ้นแต่ละตัว  เพราะในทุกๆราคาที่มีการซื้อขายจะต้องมีทั้งคนที่ต้องการขายและคนที่ต้องการซื้อที่ราคานั้น  นั่นหมายความว่า  ตลาดหุ้นเป็นตลาดที่จะต้องมีคนหนึ่งได้เปรียบและคนหนึ่งเสียเปรียบ

ลองนึกดูเล่นๆ  สมมติมีนักลงทุนที่มีฝีมือมากเลย  สามารถซื้อหุ้นได้ที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่เป็นจริงและขายหุ้นเมื่อราคาสูงกว่ามูลค่าที่เป็นจริงได้อย่างแม่นยำ  แปลว่า

เวลาซื้อหุ้นได้ในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่เป็นจริง  แปลว่าคนที่ขายให้เค้า  ขายหุ้นในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่เป็นจริง

เวลาขายหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าที่เป็นจริง  แปลว่าอีกคนฝั่งหนึ่งที่ซื้อไป  ซื้อหุ้นไปในราคาที่สูงเกินมูลค่าที่เป็นจริง

มันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะถูกต้องทั้งสองฝ่ายใช่มั้ยครับ

เรื่องนี้สำคัญอย่างยิ่ง  เพราะถ้าเราต้องการที่จะทำได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปในตลาดหุ้น  นั่นหมายความว่าเราต้องเป็นคนที่แม่นยำเหนือกว่าค่าเฉลี่ยเท่านั้น  และขอให้เข้าใจไว้ว่าทุกการตัดสินใจลงทุนของเราที่ทำได้ดีกว่าเฉลี่ย  แปลว่าฝั่งที่ตัดสินใจทำตรงข้ามกับเราก็จะทำผลตอบแทนได้แย่กว่าเฉลี่ย  และในทางกลับกันถ้าเราไม่ขยันไม่ตั้งใจแล้วเข้ามาลงทุนสุ่มๆ  เราก็จะกลายเป็นคนที่แม่นยำน้อยกว่าค่าเฉลี่ยและได้ผลตอบแทนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด  ในขณะที่การตัดสินใจของเราไปช่วยให้ฝั่งที่ทำตรงข้ามกับเรากำไรดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด

แต่สบายใจได้อย่างหนึ่งนะ  อย่างน้อยโดยรวมทุกคนในตลาดภาพรวมจะกำไร  เนื่องจากตลาดหุ้นในระยะยาวแล้วมันเป็นไปตามสภาพของเศรษฐกิจของประเทศ  ผลตอบแทนโดยรวมแล้วก็จะทำได้ดีกว่าการลงทุนประเภทอื่น  เพียงแต่จะทำได้ดีแบบปกติ  ดีกว่าปกติ  หรือแย่กว่าปกติ  อันนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเราละครับ