เวลาอ่านรายงานประจำปี..ตัดคำสาธยายออก

Cut Out the Adjectives

มักมีคนถามว่าเชื่อถือพวกรายงานประจำปีได้แค่ไหน  ต้องบอกว่าส่วนตัวแล้วผมเชื่อถือตัวรายงานประจำปี  โดยเฉพาะถ้างบการเงินมีการรับรองความถูกต้องโดยผู้สอบบัญชีจาก 4 บริษัทใหญ่ที่มีมาตรฐานคือ Deloitte, KPMG, PWC และ EY  ผมก็จะไม่กังวลเรื่องตัวข้อมูลในงบละ  แต่สิ่งที่ผมว่าน่าระวังคือภาษาที่เค้าเขียนมากกว่า

ภาษาที่เขียนนี่หมายถึงพวกคำที่เลือกใช้บรรยาย  พวกนี้มีผลเยอะเหมือนกันครับ  การใช้คำที่เป็นภาษาด้านบวก  มันทำให้เวลาอ่านนี่วาดภาพจินตนาการตามสวยหรูมาก บางทีเมาเหมือนกันนะผมต้องยอมรับ

เช่น บางบริษัทพูดถึงการพัฒนาบุคลากร  มีเอาสัมภาษณ์พนักงานมาแปะ  พูดถึงบริษัทว่าเป็นบริษัทที่ดีมาก  พนักงานเป็นคนด้อยโอกาสเรียนไม่จบ  บริษัทให้โอกาสทำงาน  ฝึกทักษะจนปัจจุบันเป็นหัวหน้างาน  พนักงานมีผู้หญิงผู้ชายเท่ากัน  เป็นบริษัทที่ให้ความเสมอภาค  เห็นคุณค่าของคน  ฯลฯ

บางบริษัทพูดถึงการบริการลูกค้า  เขียนอธิบายเป็นหน้าๆเลยว่ามีโครงการอาหารเช้าฟรีสำหรับเด็กที่มาพัก  มีโปรแกรมส่วนลดของสมาชิกลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจที่เดินทางมาทำงาน  มีโครงการปรับปรุงที่พักให้ดูทันสมัยมากขึ้น  มีการพัฒนาพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้  ฯลฯ

ถ้าให้ผมยกตัวอย่างนี่มีอีกตรึม  มันมีรูปแบบวิธีเขียนให้เรารู้สึกว่าบริษัทประเสริฐมากหลากหลายวิธีจากหลายแง่มุม  เวลาเขียนถึงปัญหาก็มักจะเป็นอะไรที่ช่วยไม่ได้และกำลังถูกแก้ไขอยู่อย่างมีประสิทธิภาพบริษัททุกบริษัทเค้าเขียนถึงตัวเองดีหมดแหละ

ผมแนะนำว่าเวลาอ่านอะไรก็ตามเนี่ย  ตัดพวกคำขยายบรรยายคุณลักษณะ เช่น ทันสมัย, ชั้นนำของประเทศ, ยอดเยี่ยมที่สุดในภูมิภาค, เป็นประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า, พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ  แล้วให้ความสนใจไปที่ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงอย่างเดียวพอครับ

Please note: I reserve the right to delete comments that are offensive or off-topic.

Leave a Reply