Brexit : แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับอังกฤษ?

Brexit (Part 2) - What is Going To Happen To UK

 

ผลของการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ  จะส่งผลดีหรือส่งผลร้ายในอนาคตไม่มีใครรู้จริง  มันมีทั้งคนที่บอกว่าจะมีผลกระทบไม่ดีและมีคนที่บอกว่าจะดีขึ้น  ส่วนหนึ่งที่มันไม่ชัวร์เป็นเพราะการออกจากสหภาพยุโรปมันต้องมีขั้นตอนการเจรจาเรื่องการค้ากันอีก  แต่อย่างน้อยในช่วงระยะสั้นมันมีผลประมาณนี้

  1. บริษัทส่วนใหญ่ชะลอการลงทุนในอังกฤษ

เป็นเรื่องปกติที่ถ้าเจอเหตุการณ์ไม่ปกติหรือมีความไม่แน่นอนบริษัทส่วนใหญ่ก็จะชะลอการลงทุน  70% ของบริษัทเยอรมันที่เค้าทำโพลสำรวจบอกว่า “ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร”  บริษัท Vodafone Group (กลุ่มให้บริการการสื่อสาร) บอกว่าอาจจะย้ายสำนักงานใหญ่ออกจากอังกฤษ  แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจจะคอยดูสถานการณ์

  1. ธุรกิจสายการบินกระทบ

37% ของเที่ยวบินที่บินไปมาอยู่ตามสนามบินของอังกฤษเป็นเที่ยวบินที่มาจากหรือมุ่งไปที่ประเทศอื่นในสหภาพยุโรป  ทีนี้ในเมื่อออกจากสหภาพยุโรปไปแล้ว  กฎเกณฑ์การอนุญาตให้สายการบินจากประเทศในสหภาพยุโรปมาใช้สนามบินก็อาจจะเปลี่ยนไป  คนที่เค้าจะเดินทางมาอังกฤษจากประเทศในสหภาพยุโรปก็อาจจะน้อยลงเพราะต้องขั้นตอนเข้าประเทศยากขึ้น

  1. ธนาคารพาณิชย์อาจกระทบ

ลอนดอนและประเทศอังกฤษที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการเงินของโลก  ประเทศอื่นในสหภาพยุโรปใช้บริการพวกงานบริการที่ต้องมีความรู้สูงอย่าง  นักกฎหมาย, การเงินการธนาคาร, ประกันภัย  และบัญชี  ธุรกิจพวกนี้ทำรายได้เข้าประเทศถึง 20 billion Pound

ตอนนี้เริ่มไม่แน่ละ  ที่ผ่านมาสหภาพยุโรปอนุญาตให้บริษัทในประเทศอังกฤษ  สามารถที่จะจัดการธุรกรรมต่างๆในสกุลเงินยูโรได้  แต่ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้  สถาบันการเงินจากอเมริกาและพวกสถาบันการเงินนอกโซนยุโรปส่วนใหญ่ปัจจุบันใช้ประเทศอังกฤษเป็นฐานในการทำธุรกรรมต่างๆในสหภาพยุโรป  แต่ถ้าต่อไปบริษัทที่ตั้งในอังกฤษจัดการธุรกรรมเงินยูโรไม่ได้  สถาบันการเงินเหล่านี้ก็อาจจะย้าย

  1. อสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษกระทบหรือเปล่าไม่รู้ แต่ที่แน่ๆคือราคาหน่วยลงทุนกองทุนที่ลงทุนในอาคารพาณิชย์ตก

และก็เพราะว่ามันมีความไม่แน่นอน  และมีความเสี่ยงที่บริษัทขนาดใหญ่อาจจะย้ายสำนักงานไปประเทศอื่น  ก็เลยทำให้คนตกใจถอนการลงทุนจากพวกบริษัทที่ลงทุนพัฒนาอาคารพาณิชย์  และพวกกองทุนที่ลงทุนในทรัพย์สินเหล่านี้ก็โดนด้วย  ทำให้ราคาตกฮวบทีเดียว

ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น  และไม่มีใครรู้ว่าบริษัทจะย้ายมั้ย  อาคารพาณิชย์ในลอนดอนจะไม่มีผู้เช่าหรือเปล่า  แต่ที่แน่ๆตอนนี้คนตกใจอยู่

โดยสรุปก็คือไม่มีใครรู้ว่าระยะยาวอังกฤษจะเป็นอย่างไร  แต่ตอนนี้ที่รู้คือคนยังสับสนอยู่  เป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนอย่างพวกเรามาก  ในบทความต่อไปผมจะพูดถึงจากมุมมองผมว่า  พวกเราควรจะทำอย่างไรกับสถานการณ์แบบนี้