พอร์ตติดลบทำไงดี?

What To Do When Port Plunges?

ไม่มีใครหรอกที่ซื้อหุ้นทุกตัวแล้วขึ้นตลอด ขึ้นทุกตัว ไม่เคยตก! เป็นธรรมชาติของหุ้นที่ต้องมีขึ้นมีลง แต่ขึ้นอยู่กับว่าถ้าหุ้นตกหรือพอร์ตติดลบแล้ว เราจะทำอย่างไรกับมันต่างหาก เรื่องนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะตัดสินว่า คุณจะกำไรหรือขาดทุน