หุ้นทุนซื้อคืน 1

Share Buybacks (Part 1)

เป็นอะไรที่ไม่ค่อยเห็นในหุ้นไทย  และดังนั้นถ้าเราลงทุนในหุ้นไทยอย่างเดียวเรื่องนี้ยังไม่ต้องรู้ก็ได้ครับ  แต่ผมพบว่าบริษัทจำนวนมากในอเมริกามีการซื้อหุ้น  ดังนั้นถ้าเราจะลงทุนในหุ้นอเมริกา  อย่างแรกเราต้องรู้ว่าการที่บริษัทซื้อหุ้นคืนคืออะไร  เกิดอะไรขึ้นบ้างกับเรา

มันคืออะไร

มันคือการที่บริษัทซื้อหุ้นตัวเองคืน  บริษัทใช้เงินสดที่มีอยู่ซื้อหุ้นของบริษัทคืนจากนักลงทุน  โดยปกติจะเอามาเก็บไว้อยู่ในรูปหุ้นทุนซื้อคืนบนงบบัญชีก่อน  แล้วซักพักก็อาจจะปลดทิ้งไป  มันกลับกันกับการออกหุ้นเพิ่มน่ะครับ

ผลที่เกิดขึ้นคือ

สำหรับเราที่เป็นผู้ถือหุ้น  ถ้าบริษัทมีการซื้อหุ้นคืน  ผลที่เกิดกับเราคือสัดส่วนของความเป็นเจ้าของที่เรามีมันจะสูงขึ้น  ถึงแม้เราจะมีหุ้นจำนวนเท่าเดิมก็ตาม  กำไรต่อหุ้นที่เราได้ในอนาคตก็จะสูงขึ้นด้วย  ตัวอย่างง่ายๆ

สมมติมีบริษัท A 

บริษัทมีผู้ถือหุ้นอยู่ 5 คน

บริษัททำกำไรปีละ 100 ล้านบาท

แปลว่า  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนได้กำไรปีละ  20 ล้านบาท

ทีนี้สมมติบริษัทมีการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง

บริษัทก็จะเหลือผู้ถือหุ้นอยู่ 4 คน

ในเมื่อบริษัททำกำไรปีละ 100 ล้านบาท

แปลว่า  ผู้ถือหุ้นที่เหลืออยู่ได้กำไรปีละ 25 ล้านบาท

จะเห็นว่าการซื้อหุ้นคืนไม่ได้ทำให้กิจการขายดีขึ้นหรือกำไรเยอะขึ้นแต่อย่างใด  แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันทำให้จำนวนคนที่มาแบ่งกำไรน้อยลง  มันเลยทำให้กำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เหลืออยู่เพิ่มขึ้น

คำถามที่เราจะคุยกันต่อไปคือ  แล้วนี่มันดีหรือไม่ดี  มีอะไรที่ต้องระวังเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนหรือไม่สำหรับเราที่เป็นนักลงทุน