คอร์ส 2: ทำความเข้าใจงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน

สถานะ
ยังไม่ได้ลงทะเบียน
ราคา
7,000
คอร์ส
เอกสารประกอบการเรียน

วิดีโอ 🕑 4 ชั่วโมง 20 นาที
สามารถถามได้ตลอดผ่านทาง LINE กลุ่มสำหรับนักเรียนหรือส่งคำถามตรงผ่านทางหน้าเวป (ไม่ได้จำกัดแค่ 365 วัน เรายินดีช่วยเหลือนักเรียนเราเสมอ)
รับประกันความพึงพอใจ 100% หากเห็นว่าคอร์สนี้ไม่ดีสำหรับคุณ สามารถขอคืนเงินได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่โอนเงิน

ตัวอย่างเนื้อหา

คอร์ส Content

ขยายทั้งหมด
Quantitative Analysis : Accounting
เนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องจากคอร์ส 1
Quantitative Analysis : Financial Ratios